Na czym polega projektowanie ONLINE:
Po omówieniu oczekiwań i wyborze opcji projektu, podpisujemy umowę, klient przesyła mailem wymiary pomieszczenia wraz z krótką ankietą i zdjęciami stanu obecnego pomieszczenia. Następnie doprecyzowujemy projekt wstępny, nanoszone są zmiany (maksymalnie 2 zmiany koncepcji) aż do uzyskania zamierzonego rezultatu (najczęściej już jedna zmiana wystarcza aby uzyskać oczekiwany przez klienta efekt).

Do wyboru są 2 opcje projektowe:

  Opcja podstawowa uwzględniająca:

   - rzuty 2D pomieszczenia z widokiem rozmieszczenia mebli i innych elementów projektu

  - lista użytych elementów w projekcie wraz z linkami do sklepów oraz cenami

  - rzuty techniczne każdej ze ścian pomieszczenia

  - wizualizacje 3D

   Przykłady rzutów 2D:

prev next

Przykłady wizualizacji 3D:

prev next
prev next

  Opcja poszerzona uwzględniająca:

   - rzuty 2D pomieszczenia z rozmieszczeniem mebli i innych elementów projektu

  - lista użytych elementów w projekcie wraz z linkami do sklepów oraz cenami

  - rzuty techniczne każdej ze ścian pomieszczenia

  - wizualizacje 3D

  - filmik 360o umożliwiający ‘wędrówkę’ po zaprojektowanym pomieszczeniu

  - dobór punktów oświetlenia wraz z wykazem lamp i typów żarówek

  - zwymiarowanie rozmieszczenia oświetlenia

  - siatka rozmieszczenia płytek (w przypadku łazienek)

Przykłady rzutów 2D:

prev next

Przykłady wizualizacji 3D:

prev next

Przykładowe wymiarowanie rozmieszczenia oświetlenia:

Przykład filmu 360st.: